Untitled 01 Untitled 02 Untitled 03 Untitled 04 Untitled 05

Slump och nödvändighet

Jag började måla av en tillfällighet. Efterhand blev det en nödvändighet att göra bilder.

Nödvändigheten har två sidor som delvis går in i varandra. När jag målar konstruerar jag en fiktiv ordning för att mota bort slumpen. Kanske för att jag inte vill känna mig tillfällig. Samtidigt vill jag nå till det tillstånd när jag inte längre kontrollerar processen, när man kan säga att målningen målar sig själv. Jag vet det är motsägelsefullt. Det är också lite skämmande men samtidigt mycket behagligt att se hur bilden blir till.

En liten del av bilden brukar jag lyckas behålla, en hemlighet. Det är den fiktiva ordningen, abstraktionen. Den hisnande känslan som geometri och komposition ger upphov till. När jag som liten i skolan skulle lära mig geometri och ritade en femhörning och därpå diagonalerna i densamma då fick jag för första gången en aning om vad oändlighet kan vara. Den skräckblandade förtjusning jag då kände finns kvar och har blivit till en nödvändighet som upprepar sig om och om igen. Nödvändigheten ligger i den omöjliga önskan att placera sig utanför världen och iaktta densamma. Abstraktionen/kompositionen ger en möjlighet att se kartan och världen vid samma tillfälle. Även om kartan måste vara en förminskning så är den gjord av mig och jag kan orientera mig i världen efter den samtidigt som jag ritar den. Jag kan iaktta handstilen, känna att jag finns där.

När målningen är avslutad så inser jag att den bilden har jag inte tänkt ut i förhand. Slumpen har varit med hela processen och till slut så berövar den mig verket. Min strategi att försöka förutse målningens tillkomst genom en abstrakt fiktiv ordning har misslyckats. Ett misslyckande som jag knappast vågat hoppas på.

Det är nödvändigheten som sätter igång mig varje gång jag börjar måla. Men om målningen blir bra försvinner nödvändigheten och slumpens ordning har tagit över, den slumpens ordning som jag också är en del av. En tröst är att jag kan se att jag inteär ensam i naturen som skapar ordnade mönster. Igenkänningen eller likheten finns där fastän jag aldrig sett det tidigare. Mönster andra än de jag trott mig frammana har slumpen ordnat så att det placerar målningen i världen bland andra mönster. Slumpens ordning berövar mig bilden, bilden blir allmän, mitt medvetande har spelat mig ett spratt och bilden blir en del av det vi vet om världen tillsammans.

Untitled

Year: 2013
Material: Oil on canvas
Measurements: 180 x 92 cm